DSW BIURO RACHUNKOWE

Katarzyna Szymańska, Anna Wycech - spółka cywilna

 

ul. Racławicka 15/17 D , 75-620 Koszalin
budynek "D" Politechniki pokój nr 200, 2 piętro
e-mail: kontakt@biurorachunkowe-koszalin.pl
telefon: 530-085-705

W zakres naszych usług wchodzi:

1) Księgi handlowe

 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m.in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o dostarczone dowody księgowe,
 • weryfikacja poprawności dokumentów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych wraz z dostarczaniem ich do urzędu skarbowego,
 • odbieranie dokumentów od klienta.

2) Księgowość uproszczona

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • karta podatkowa,
 • rozliczanie przychodów z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych wraz z dostarczaniem ich do urzędu skarbowego,
 • odbieranie dokumentów od klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

3) Usługi kadrowo - płacowe

 • sporządzanie deklaracji podatkowych wraz z dostarczaniem ich do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, elektroniczna wysyłka deklaracji,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenia PFRON,
 • rozliczenia umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

4) Pozostałe usługi

 • rozliczanie podatkowe działalności rolniczej,
 • prowadzenie ksiąg stowarzyszeń,
 • prowadzenie ksiąg fundacji,
 • rozliczenia dotacji unijnych,
 • reprezentowanie klienta w trakcie kontroli,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie działalności (nowe stanowiska pracy, rozpoczęcie działalności, środki z programów unijnych),
 • pomoc w zakładaniu firmy i wyborze formy opodatkowana,
 • rejestracja w odpowiednich urzędach.
Ważne informacje
ZUS
Rozliczenia z ZUS

do 10-go każdego m-ca lub
do 15-go każdego m-ca jeśli zatrudniasz pracowników.

PIT/CIT
Rozliczenia z US

zaliczki na podatek wpłacamy najpóźniej do 20-go każdego m-ca.
 

VAT
Rozliczenia z US

wpłaty podatku VAT dokonujemy najpóźniej do 25-go każdego m-ca.

Szybki kontakt


Tagi strony

biuro rachunkowe, biuro podatkowe, prowadzenie ksiąg, usługi kadrowe, usługi rachunkowe, biura księgowe, biuro rachunkowe w koszalinie, rozliczenia podatkowe, biuro rachunkowe koszalin, dotacje unijne, usługi księgowe Koszalin, rachunkowość Koszalin

Kontakt z nami

DSW Biuro rachunkowe

Katarzyna Szymańska, Anna Wycech S.C.

ul. Racławicka 15/17 D, 75-620 Koszalin

budynek "D" Politechniki pokój nr 200, 2 piętro

e-mail: kontakt@biurorachunkowe-koszalin.pl

telefon: 530-085-705