DSW BIURO RACHUNKOWE

Katarzyna Szymańska, Anna Wycech - spółka cywilna

 

ul. Racławicka 15/17 D , 75-620 Koszalin
budynek "D" Politechniki pokój nr 200, 2 piętro
e-mail: kontakt@biurorachunkowe-koszalin.pl
telefon: 530-085-705

Ochrona danych osobowych - polityka prywatności:

Szanowni Państwo

Z uwagi na zmieniające się od 25 maja 2018 r. przepisy o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest DSW Biuro Rachunkowe Katarzyna Szymańska , Anna Wycech s.c. z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 D zwane dalej biurem.

Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku danych osobowych przekazanych przez naszych klientów (w tym danych pracowników i kontrahentów klientów) biuro występuje w charakterze procesora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi księgowo-podatkowej , (w tym udostępnianie podmiotom związanym umowami z biurem). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów biura. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Biuro działając jako administrator zbiera dane i przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie .

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa ( m.in. ustawami podatkowymi, Kodeksem pracy).

Biuro dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Biuro nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom oraz do Państw trzecich.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o kontakt pisemny lub osobisty z biurem.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych informacji poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie.

Strona , http://www.biurorachunkowe-koszalin.pl/ której właścicielem jest biuro, wykorzystuje cookies. Dbając o prywatność użytkowników dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odwiedzającym naszą stronę wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres. Więcej informacji o cookies przeczytasz klikając tutaj.

Ważne informacje
ZUS
Rozliczenia z ZUS

do 10-go każdego m-ca lub
do 15-go każdego m-ca jeśli zatrudniasz pracowników.

PIT/CIT
Rozliczenia z US

zaliczki na podatek wpłacamy najpóźniej do 20-go każdego m-ca.
 

VAT
Rozliczenia z US

wpłaty podatku VAT dokonujemy najpóźniej do 25-go każdego m-ca.

Szybki kontakt
Kontakt z nami

DSW Biuro rachunkowe

Katarzyna Szymańska, Anna Wycech S.C.

ul. Racławicka 15/17 D, 75-620 Koszalin

budynek "D" Politechniki pokój nr 200, 2 piętro

e-mail: kontakt@biurorachunkowe-koszalin.pl

telefon: 530-085-705