DSW BIURO RACHUNKOWE

Katarzyna Szymańska, Anna Wycech - spółka cywilna

 

ul. Racławicka 15/17 D , 75-620 Koszalin
budynek "D" Politechniki pokój nr 200, 2 piętro
e-mail: kontakt@biurorachunkowe-koszalin.pl
telefon: 530-085-705

Ceny naszych usług:

Ceny naszych usług są uzależnione od pracochłonności oraz zakresu wykonywanych czynności i są ustalane indywidualnie.


Na cenę naszych usług wpływ mają przede wszystkim:

  • ilość dokumentów księgowych firmy,
  • ilość zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców,
  • posiadanie przez firmę statusu podatnika VAT.


Uwaga

Nie pobieramy dodatkowych opłat za sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych.

Ważne informacje
ZUS
Rozliczenia z ZUS

do 10-go każdego m-ca lub
do 15-go każdego m-ca jeśli zatrudniasz pracowników.

PIT/CIT
Rozliczenia z US

zaliczki na podatek wpłacamy najpóźniej do 20-go każdego m-ca.
 

VAT
Rozliczenia z US

wpłaty podatku VAT dokonujemy najpóźniej do 25-go każdego m-ca.

Szybki kontakt
Kontakt z nami

DSW Biuro rachunkowe

Katarzyna Szymańska, Anna Wycech S.C.

ul. Racławicka 15/17 D, 75-620 Koszalin

budynek "D" Politechniki pokój nr 200, 2 piętro

e-mail: kontakt@biurorachunkowe-koszalin.pl

telefon: 530-085-705